_IGP3829

Orofaciaal fysiotherapie in de praktijk
De orofaciaal fysiotherapeut is een specialist die u helpt bij gezondheidsproblemen die te maken hebben met het niet goed functioneren van spieren en gewrichten in het hoofd, het halsgebied en het kauwstelsel. Deze fysiotherapeut wordt hierom ook wel eens aangeduid als kaakfysiotherapeut. De therapeut is uitgebreid geschoold in tandheelkundige aspecten, specifieke zenuw-aandoeningen, kanker in het hoofd-halsgebied en specifieke stoornissen die te maken hebben met de nek. Er is veelal een nauwe samenwerking met de huisarts, tandarts, orthodontist, kaakchirurg, tandartsgnatholoog of KNO-arts.
Voor een overzicht van klachten die goed door een orofaciale fysiotherapeut behandeld kunnen worden, klikt u op deze link!

Toegankelijkheid & verwijzing
De orofaciaal therapeut is direct toegankelijk, dat wil zeggen dat u geen verwijzing nodig heeft om onder behandeling gesteld te worden. Het geniet wel de voorkeur om bij kaakklachten en atypische aangezichtspijn een verwijzing van uw tandarts of orthodontist mee te hebben. Zo kunnen wij er zeker van zijn dat uw klacht niet dentogeen is, met andere woorden, niet een tandprobleem is.

Vergoeding
Een behandeling orofaciale fysiotherapie valt onder de reguliere fysiotherapie, dit houdt in dat de behandeling vergoed wordt conform uw aanvullende verzekering voor fysiotherapie. In uw polisvoorwaarden kunt u vinden op hoeveel behandelingen u recht heeft.
Indien u geen aanvullende verzekering heeft afgesloten dan komen de kosten voor eigen rekening. Dit tarief hangt af van uw zorgverzekeraar.

Opleiding tot orofaciaal fysiotherapeut
Na de opleiding tot fysiotherapeut kan er een specialisatie gevolgd worden tot orofaciale fysiotherapeut, dit omvat een 3 jarige deeltijd opleiding op master-niveau. In deze opleiding wordt er uitgebreid ingegaan op de fysiologie, anatomie en de pathologie van het hoofd- en halsgebied.
Orofaciale fysiotherapie is een officieel specialisme binnen de fysiotherapie met een eigen beroepsvereniging, extra aantekeningen in het BIG register waardoor uw therapeut bevoegd is tot bepaalde handelingen en een eigen deelregister voor extra kwaliteitwaarborging.

Kwaliteitswaarborging & onze beroepsvereniging
Om de kwaliteit te waarborgen zijn onze orofaciaal therapeuten aangesloten bij de beroepsvereniging, de NVOF. Hierdoor kunt u ervan uit gaan dat de therapeut zich op regelmatig basis laat bijscholen en daardoor op de hoogte zal zijn van de meeste recente ontwikkelingen.
Hierbij kunt u denken aan internationale congressen, bijscholingen samen met tandartsen en het lezen van vakliteratuur.