Ook in deze tijd van de Corona crisis blijft OFTA.nl passende orofaciale zorg bieden aan haar patiënten.
Door de landelijke maatregelen zijn er enkele aanpassingen met betrekking tot de geboden zorg:
– Orofaciale fysiotherapie & klinische zorg wordt via eHealth en video consulting aangeboden. Er word gebruik gemaakt van Physitrack, hierdoor kan het grootste gedeelte van het zorgproces digitaal worden opgevangen. Klik hier! als u meer wilt weten over eHealth & eConsulting.
– Orofaciale fysiotherapie in een 1-op-1 situatie is mogelijk mits u een verwijzing van een specialist of huisarts heeft; bij het maken van een afspraak dient u dit te vermelden zodat wij er rekening mee kunnen houden bij het inplannen. Bij niet acute klachten met verwijzing kan het zijn dat er eerst een video consult wordt ingepland voordat er over gegaan wordt op behandelen.