De afkorting OFTA staat voor OroFaciale fysioTherapie Apeldoorn.

OFTA.nl is in eerste instantie opgericht om als platform voorlichting en informatie te geven over de orofaciale fysiotherapie. Herkenbaarheid en inzicht creëren voor patiënten en verwijzers over wat de specialisatie omvat.

Wij bij OFTA.nl weten dat elke klacht, binnen zo’n specifiek gebied als orofaciaal, om een specialist vraagt. Daarom werken wij samen met collega’s die elk hun expertise hebben. Naast fysiotherapeutische ondersteuning gaan wij bij OFTA.nl verder; ons netwerk omvat multi-disciplinaire samenwerkingen binnen de tandheelkunde.

Dit alles heeft uiteindelijk als doel om goede, efficiënte en gerichte zorg te leveren aan patiënten met klachten in de orofaciale regio.

Dit kunnen en willen wij bereiken door:

Bekendheid te geven aan de meerwaarde van de orofaciale fysiotherapie bij betrokken doelgroepen. Dit wordt bijvoorbeeld bereikt door voorlichting te gegeven aan patiënten en zorgverleners over herkenning en erkenning van orofaciale klachten.

Multidisciplinaire samenwerking te onderhouden waarbij de desbetreffende zorgverleners kennis hebben van elkaars (on)mogelijkheden. Hierbij willen we uniformiteit ontwikkelen in mono- en multidisciplinair handelen.

Een helder en eenduidig platform te creëren waar zowel patiënt als zorgverlener terecht, het doel van dit platform is met name voorlichten en kennis delen.

De therapeuten die zijn aangesloten bij OFTA voldoen aan de kwaliteitseisen als geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister voor de betreffende specialisaties.
De orofaciaal fysiotherapeuten zijn aangesloten bij de NVOF. Dit is de erkende specialistenvereniging voor orofaciale fysiotherapeuten. Hierdoor kunt u er zeker van zijn dat u bij de NVOF orofaciaal therapeut op uw plek zit voor goede, professionele en up-to-date zorg.