_IGP3957

De afkorting OFTA staat voor OroFaciale fysioTherapie Apeldoorn.

OFTA.nl is opgezet als platform om voorlichting en informatie te geven over de orofaciale fysiotherapie. De website is het verzamelpunt voor de informatie over de specialisatie en alles wat daar betrekking op heeft. Daarnaast biedt OFTA.nl ook de nodige info om bij de juiste zorgverlener terecht komen. Binnen zo’n specifiek gebied als orofaciaal vraagt elke klacht om een specialist.
Dit alles heeft uiteindelijk als doel om goede, efficiënte en gerichte zorg te leveren aan patienten met klachten in het hoofd/ halsgebied.
Dit kunnen wij bereiken door:

  • Bekendheid te geven aan de meerwaarde van de orofaciale fysiotherapie bij de doelgroep. Daarnaast wordt er voorlichting gegeven aan patiënten en zorgverleners over herkenning en erkenning van de klachten.
  • Wij streven naar multidisciplinaire samenwerking waarbij de desbetreffende zorgverleners kennis hebben van elkaars (on)mogelijkheden. Hierbij willen we uniformiteit ontwikkelen in mono- en multidisciplinair handelen.

Om een helder en eenduidig platform te creëeren waar zowel patiënt als zorgverlener terecht kan is de site van OFTA.nl opgezet. Het doel van deze site is met name voorlichten en kennis delen.

De therapeuten die zijn aangesloten bij OFTA voldoen aan de kwaliteitseisen als geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister voor de betreffende specialisaties.
De orofaciaal fysiotherapeutenb zijn aangesloten bij de NVOF. Dit is de erkende specialistenvereniging voor orofaciale fysiotherapeuten. Hierdoor kunt u er zeker van zijn dat u bij de NVOF orofaciaal therapeut op uw plek zit voor goede, professionele en up-to-date zorg.