Met welke klachten kan ik terecht?
De meeste patiënten die bij ons komen hebben last van kaakpijn, nekpijn, hoofdpijn. Dit zijn klachten in het hoofd- en halsgebied. Daar zijn wij als team in gespecialiseerd. En voor elk van deze klachten kunt u bij ons terecht.

Wij behandelen effectief klachten van clusterhoofdpijn, spanningshoofdpijn, aangezichtshoofdpijn, stress hoofdpijn, maar ook als u pijn ondervindt in uw hoofd- en halsgebied zonder dat u precies weet waar het vandaan komt. Samen kunnen wij kijken naar uw klachten en hoe wij u kunnen helpen.
Bekijk hier een uitgebreide toelichting over de verschillende klachten.

Behandeling met en zonder doorverwijzing
De orofaciaal therapeut is direct toegankelijk, dat wil zeggen dat u geen verwijzing nodig heeft om onder behandeling gesteld te worden. Het geniet wel de voorkeur om bij kaakpijn en atypische aangezichtspijn een verwijzing van uw tandarts of orthodontist mee te hebben. Zo kunnen wij er zeker van zijn dat uw klacht geen tandprobleem is (niet dentogeen).

Het kan natuurlijk ook zijn dat u bij de kaakchirurg, een neuroloog, of een andere specialist vandaan komt en u bent doorverwezen. Dan kunt u gerust bellen naar de praktijk voor een afspraak.
Wij voeren de behandelingen uit bij Kinèsis Fysiotherapie & Gezondheidscentrum, de praktijk in Apeldoorn.

Vergoeding van de zorgverzekering
Een behandeling orofaciale fysiotherapie valt onder de reguliere fysiotherapie, dit houdt in dat de behandeling vergoed wordt conform uw aanvullende verzekering voor fysiotherapie. In uw polisvoorwaarden kunt u vinden op hoeveel behandelingen u recht heeft.
Indien u geen aanvullende verzekering heeft afgesloten dan komen de kosten voor eigen rekening. Dit tarief hangt af van uw zorgverzekeraar.