_IGP3829

Orofaciaal fysiotherapie in de praktijk
De orofaciaal fysiotherapeut is een specialist die u helpt bij gezondheidsproblemen die te maken hebben met het niet goed functioneren van spieren en gewrichten in het hoofd, het halsgebied en het kauwstelsel. Deze fysiotherapeut wordt hierom ook wel eens aangeduid als kaakfysiotherapeut. De fysiotherapeut is uitgebreid geschoold in:
– Tandheelkundige aspecten
– Slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen
– Hoofdpijn aandoeningen
– Specifieke perifere zenuw-aandoeningen
– Kanker in het hoofd-halsgebied
– Specifieke stoornissen die te maken hebben met de nek
– Revalidatie bij orthognatische chirurgie en aangezichtschirurgie
Er is veelal een nauwe samenwerking met de huisarts, tandarts, orthodontist, kaakchirurg, tandartsgnatholoog of KNO-arts.
Hier vindt u een overzicht van klachten die goed door een orofaciale fysiotherapeut behandeld kunnen worden

Opleiding tot orofaciaal fysiotherapeut
Na de opleiding tot fysiotherapeut kan er een specialisatie gevolgd worden tot orofaciale fysiotherapeut, dit omvat een 3 jarige deeltijdopleiding op master-niveau. In deze opleiding wordt er uitgebreid ingegaan op de fysiologie, anatomie en de pathologie van het hoofd- en halsgebied. Sinds 2021 wordt er door de SOMT University of Applied Sciences de Master Orofacial Physical Therapy aangeboden. Deze opleiding is uniek in haar soort; het is de eerste en enige opleiding ter wereld waar studenten de titel MSc Orofaciale Fysiotherapie kunnen krijgen. Het team van OFTA.nl is dan ook direct verbonden met deze opleiding om onze kwaliteit te kunnen waarborgen.
Orofaciale fysiotherapie is een officieel erkend specialisme binnen de fysiotherapie met een eigen beroepsvereniging, extra aantekening in het BIG register waardoor uw therapeut bevoegd is tot bepaalde handelingen en een eigen deelregister voor extra kwaliteitwaarborging.

Kwaliteitswaarborging & onze beroepsvereniging
Om de kwaliteit te waarborgen zijn onze orofaciaal therapeuten aangesloten bij de beroepsvereniging, de NVOF. Hierdoor kunt u ervan uit gaan dat de therapeut zich op regelmatig basis laat bijscholen, onder andere door deelname aan internationale congressen, bijscholingen samen met tandartsen en het lezen van vakliteratuur. Daardoor zijn zij altijd op de hoogte van de meeste recente ontwikkelingen.